Jak silný byl rok 2023 v konferenčním turismu? 

10. dubna 2024

Za celý minulý rok se v Jihomoravském kraji odehrálo téměř 2285 MICE akcí s 204.871 účastníky. Oproti roku 2022 se jedná o zlepšení o 13 % co se týče počtu akcí a o téměř 21 % v počtu účastníků. Ještě výraznější akcelerace je vidět, podíváme-li se konkrétně na data za Brno-město. V samotném Brně se loni uskutečnilo o 37,7 % více akcí než v roce 2022 a přijelo na ně o 34 % více účastníků než v předchozím období. 

Data jsou to potěšující, v žádném ohledu jsme však zatím nedosáhli na výsledky roku 2019, který stále bereme jako referenční. V porovnání s rokem 2019 jsme loni byli za celý kraj na 93 % v počtu uskutečněných akcí i účastníků. Jinými slovy: v roce 2023 se na jižní Moravě konalo o 267 akcí více než v roce 2022, ovšem o 168 akcí méně než v roce 2019.

Loňský rok ukázal silný potenciál pro rozvoj konferenční turistiky v celém Jihomoravském kraji. Mimo Brno se konalo 456 z celkových 2285 akcí, což představuje 20% podíl. I když se jedná o pokles oproti roku 2022, stále je to nadějný výsledek, který můžeme v budoucnu dále rozvíjet.

I proto se snažíme mapovat již existující i nově vzniklá místa vhodná pro pořádání konferencí a firemních akcí v celém kraji a nabízíme je zájemcům jako zajímavou alternativu k Brnu. V našem katalogu venues si můžete snadno vyfiltrovat zajímavé prostory pro pořádání akcí, jedním z filtrů je právě „region“, tj. místa mimo město Brno.