Jak se bude vyvíjet budoucnost MICE?

6. dubna 2023

Tuto otázku si v našem oboru klade asi každý, obzvlášť v posledních, velmi turbulentních letech. Jeden z nejzajímavějších a nejkomplexnějších pohledů na ni jsme zaznamenali v lednu na akci Inspirational afternoon, pořádané Czech Convention Bureau, od Matthiase SchultzeGerman Convention Bureau. Ten při své poutavé přednášce pro české publikum nastinil tři možné scénáře budoucího vývoje. 

1. Tried and trusted (vyzkoušený a ověřený)

Tradiční model s klasickými distribucemi rolí ve společnosti. Důraz je kladen na stabilní organizační struktury, typická je nutnost být fyzicky přítomen v kanceláři a rigidní pracovní doba. Politika se zaměřuje na národní rozvoj, bezpečnost, posilování regionálních trhů a relokaci produkce. 

VLIV NA MICE: Eventy typicky probíhají ve velkých specializovaných prostorech v tradičních business centrech. Dominují klasické formáty eventů, převážně face 2 face. Přesné itineráře, méně workshopů a experimentů, důležitá je osobní zkušenost, bezpečnostní faktory a fokus na zákazníka.

2. Diverse and flexible (rozmanitý a flexibilní)

Nový model s narůstajícím významem kreativity a inovace. Probíhá typicky v hustě zalidněných centrech, v kulturně rozmanité společnosti. Lidé jsou vnímáni jako globální občané a diverzita je považována za důležitý předpoklad pro stabilitu a odolnost. Tento model preferuje osobní setkání a komunikaci. V osobní rovině je kladen důraz na work-life balance a na individuální pocit naplnění. Normou je remote-work, 30-hodinový pracovní týden a multifunkční rozmanité pracovní prostředí. Zvyšuje se využití hromadné dopravy, naopak ubývá státních regulací. Národy už nejsou hlavní organizační jednotkou. 

VLIV NA MICE: V hledáčku jsou unikátní, autentické lokace. Roste atraktivita městských center, například využitím menších venues, pop-up eventů, víceúčelových lokací. Důraz na efektivní a udržitelné využití prostor. 

Osobní setkávání a komunikace budou stále považovány za nejdůležitější faktory pro účast na akcích, protože posilují vztahy, umožňují interakci a zároveň přinášejí prvky zábavy. Bude se věnovat pozornost prostorům pro spontánní a neplánované zážitky.

S nárůstem virtuálních akcí se očekává také rostoucí poptávka po streamovacích studiích, technickém vybavení a digitální infrastruktuře. Vyšší nároky budou kladeny na digitální dovednosti. Potřeba budou pozice jako Interface managers a AI experts. Neobejdeme se bez porozumění různým kulturám, empatie, tolerance, flexibility a osobní odpovědnosti. 

  3. Green and Aware (zelený a uvědomělý)

  V tomto scénáři se podniky a spotřebitelé stávají stále více ekologicky uvědomělými a hledají způsoby, jak minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Roste zájem o alternativní komunity, urban farming a gardening a hledání rovnováhy mezi městem a venkovem. Zvyšuje se povědomí lidí o zdraví a ekologii, a toto nové nastavení jednotlivců potom určuje směr společnosti. Dodržování klimatických zásad hlídají přísné regule. Sdílená ekonomika je stále běžnější součástí života. Normální je práce z domova, pracovní cesty musí mít opodstatněný smysl, aby se uskutečnily. 

  VLIV NA MICE: Důraz na využití již existující infrastruktury. Eventy probíhají ve velkých decentralizovaných halách i v menších lokacích uprostřed měst. 

  Rozvíjí se nové inovativní formáty eventů, které mají linku k životnímu prostředí a využívají zelené technologie. Trendy je spontánnost, aktivismus, improvizace, skromnost, hands-on zkušenosti, mindfulness, důraz na zdraví.  Klíčová je symbióza mezi přírodním a uměle vytvořeným prostředím.  

  Objevují se nové role a možnosti. Nastupují manažeři udržitelnosti, je poptávka po školeních na ekologii a udržitelnost. Roste využití zelených technologií. 

   Závěr

   Podoba MICE průmyslu se v současnosti výrazně mění a přináší spoustu příležitostí pro inovace. Je třeba přijmout nový mindset  a poskytovat služby, které jsou personalizované a respektují názor účastníků. Lidé stále touží po interakci a vnímání zážitků všemi smysly, a proto je důležité poskytnout jim dostatek času a prostoru. V kurzu budou autentické regionální koncepty, kreativní workshopy, slow events a chytré systémy. 

   Mezi další příležitosti pro organizátory MICE eventů patří: revitalizace veřejných prostor, 2D/3D projekce, mixed reality, autentické zážitky skrz regionální storytelling, navštěvování manufaktur, nová kultura občerstvování, smart mobility,… Flexibilita bude v každém případě hrát prim.

   Jak kdysi řekl Charles Darwin: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám.“