2022 v číslech: statistiky odhalují vývoj MICE

31. března 2023

Podle dat Českého statistického úřadu za rok 2022 se loňský rok v počtu pořádaných konferencí konečně trochu přiblížil výsledkům z předcovidového období.

Jestliže stav v roce 2019 (poslední rok nezasažený pandemií) bereme jako metu, ke které se opět chceme přiblížit, loni jsme se již počtem uspořádaných akcí v Jihomoravském kraji dostali na 82 %. V počtu účastníků jsme ve stejném území na 77 %. Dále z grafu vyplývá, že v roce 2019 se každé konference účastnilo průměrně 89 osob, zatímco v roce 2022 toto číslo kleslo na 84 osob.

Pro samostatný okres Brno – město, ve kterém je stále soustředěna většina konferenčního turismu na jižní Moravě, je situace následující: v roce 2022 v Brně proběhlo 1328 konferencí, což je 68 % z výsledku roku 2019. Počet účastníků dosahuje 70 % roku 2019.

Již z výše zmíněného je patrné, že v posledních letech došlo k výraznějšímu odlivu pořádaných konferencí do regionu na úkor města Brna. To je dobře vidět v následujících grafech. Zatímco v roce 2019 proběhla v regionu (mimo Brno) pouze každá pátá konference, v loňském roce byl tento poměr již mnohem vyrovnanější. Region si přitáhnul celých 34 % všech pořádaných akcí. Bude zajímavé sledovat, jak se tento trend bude vyvíjet v budoucnosti.